KONFERENCJA 5-7 stycznia 2018r. Krynica Zdrój

 

5 - 7.01.2018 r. w Krynicy Zdroju odbyła się I Zimowa Konferencja „Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych".

Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki objęło Konferencję patronatem naukowym.

KONFERENCJA 20 kwietnia 2018r. Katowice

 

W dniu 20.04.2018 r. w Katowicach odbyła się Konferencja pt.: „Wielospecjalistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy u pacjentów z wadami mózgoczaszki i twarzoczaszki” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki wraz z Instytutem Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Studiami Podyplomowymi Kwalifikacyjnymi Logopedii i Medialnej Emisji Głosu.

KONFERENCJA 18-20 maja 2018r. Wisła

 

18 - 20.05.2018 r. w Wiśle odbyła się Konferencja pt.: "Advances in Applied Biomechanics" oraz XV Jubileuszowa Konferencja Naukowa im. Dagmary Tejszerskiej „Majówka Młodych Biomechaników”

Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki było współorganizatorem Konferencji, w trakcie której objęło również Patronatem Naukowym Sesję Specjalną pt.: "MODERN METHODS OF SURGICAL TREATMENT AND REHABILITATION OF PATIENTS WITH FACE AND SKULL DEFECTS"

KONFERENCJA 24-26 maja 2018r. Poznań

 

24.05.2018 r. w Poznaniu, we współpracy z Polskim Towarzystwem Leczenia Twarzy i Czaszki, odbyła się Sesja Naukowa pt: "CHIRURGIA SZCZĘKOWA WIEKU ROZWOJOWEGO" w trakcie IV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo - Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii oraz XIV Czesko – Słowacko – Polskiego Sympozjum Chirurgii Szczękowo – Twarzowej.

KONFERENCJA 21-24 lutego 2019r. Krynica Zdrój

 

21-24.02.2019 r. w Krynicy Zdroju odbyła się II Zimowa Konferencja „Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych" połączona z Mistrzostwami Polski Fizjoterapeutów oraz Lekarzy Stomatologów w Narciarstwie Alpejskim
Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki objęło Konferencję patronatem naukowym.

KONFERENCJA 17-19 Maja 2019r. Wisła

 

17-19.05.2019 r. w Wiśle odbyła się II Konferencja Naukowa "Advances in Applied Biomechanics" oraz XVI Konferencja Naukowa "Majówka Młodych Biomechaników" im. prof. Dagmary Tejszerskiej
Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki objęło Konferencje patronatem naukowym.

KONFERENCJA 25 października 2019r. Olsztyn

 

25.10.2019 r. w Olsztynie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja dla Rodziców i Dzieci z Rozszczepem Wargi i/lub Podniebienia
Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki objęło Konferencję patronatem naukowym.

KONFERENCJA 28-29 lutego 2020r. Krynica Zdrój

 

28-29.02.2020 r. w Krynicy Zdroju odbyła się III Konferencja CRANIA "Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych", XII Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej oraz III Sympozjum Młodych Naukowców Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki objęło Konferencje patronatem naukowym.

KONFERENCJA 29-31 maja 2020 r. Siła k. Olsztyna

 

III Konferencja Ortognatyczna "Od stawu do chirurgii ortognatycznej i z powrotem"
Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki objęło Konferencję patronatem naukowym.

 

Adres korespondencyjny:

ul. Gallusa 5

40-594 Katowice

PTLTiC

Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki