Sekretarz

dr n. med.

Agnieszka Rożek

   Absolwentka Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, Psychologii w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, specjalność: logopedia i neurologopedia. Rozprawę doktorską pt. "Zaburzenia mowy u chorych z guzami mózgu przed rozpoczęciem leczenia" obroniła na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Wykładowca akademicki. Zajmuje się diagnozą oraz terapią neurologopedyczną pacjentów z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego oraz z wadami mózgo i twarzoczaszki, w tym z wadami rozszczepowymi. Prowadzi terapię zaburzeń funkcji pokarmowych, opóźnionego rozwoju mowy, dyslalii oraz zaburzeń funkcji językowych u pacjentów z nowotworami OUN. Pracuje w Centrum Leczenia Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego i Wspierania Rozwoju Dzieci "Kangur" w Katowicach. Współpracowała naukowo z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach we wdrażaniu nowoczesnych, małoinwazyjnych metod leczenia choroby Parkinsona.

 

Wiceprezes

dr n. med.

Krzysztof Dowgierd

  Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej i Kierownik Centrum Wad Twarzoczaszki w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Jest doskonałym diagnostą i chirurgiem. Jego wielospecjalistyczne podejście do leczenia pacjentów z wadami twarzy daje spektakularne efekty. Specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo – twarzowej, specjalizujący się w rekonstrukcjach części twarzowej czaszki i jamy ustnej, operacyjnym leczeniu deformacji i wad twarzy.

    Członek wielu prestiżowych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych oraz ceniony prelegent i wykładowca na wielu krajowych i międzynarodowych kongresach naukowych.

 

Prezes

prof. dr hab. n. med. Dawid Larysz

   Specjalista neurochirurgii, neuropsycholog, logopeda. Ukończył Wydział lekarski w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, rozprawę doktorską na temat „Ekspresja genu EGFR w niskozróżnicowanych guzach glejowych mózgu” obronił w 2006 r. W 2013 r. uzyskał tyłuł dr hab. n. med. na podstawie monografii pt. „Ocena wyników leczenia izolowanych kraniosynostoz u dzieci z uwzględnieniem aspektów klinicznych, biomechanicznych oraz neurorozwojowych”. Dodatkowo obronił pracę magisterską pt. „Ocena zaburzeń neurorozwojowych u dzieci leczonych z powodu izolowanego przedwczesnego zarośnięcia szwów czaszkowych” na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie konsultant w dziedzinie neurochirurgii Centrum Onkologii w Gliwicach, pracownik Zakładu Radioterapii.
    Od wielu lat związany z Oddziałem Neurochirurgii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach. Kierownik Centrum Leczenia Zaburzeń OUN i Wspierania Rozwoju Dzieci „KANGUR” w Katowicach. Od 2011 członek interdyscyplinarnego zespołu chirurgicznego Centrum Wad Twarzoczaszki Dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie.
Zainteresowania naukowe są skoncentrowane w trzech dziedzinach:
   1.   Wielospecjalistycznej diagnostyce i terapii dzieci z wadami czaszki – jako pierwszy w Polsce wprowadził do praktyki neurochirurgicznej małoinwazyjne, endoskopowe metody leczenia dzieci z kraniosynostozami, we współpracy z inżynierami Politechniki Śląskiej w Katowicach opracował i wprowadził do codziennej praktyki klinicznej metody przedoperacyjnego planowania oraz oceny pooperacyjnej, zabiegów neurochirurgicznych w wirtualnej rzeczywistości, w tym zabiegów z użyciem metod osteogenezy dystrakcyjnej. Twórca interdyscyplinarnego centrum diagnostyczno- terapeutycznego „Kangur” w Katowicach, dedykowanego dzieciom i dorosłym z wadami czaszki, w którym stosowane są nie tylko metody chirurgiczne, ale także pełna diagnostyka i terapia neuropsychologiczna, neurorozwojowa oraz neurologopedyczna.
   2.   Biologii molekularnej wad czaszki oraz pierwotnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.
 3. Małoinwazyjnych endoskopowych metodach leczenia operacyjnego nowotworów podstawy czaszki i zastosowaniu nowoczesnych metod mikroneurochirurgicznych do leczenia pierwotnych nowotworów glejowych mózgowia.

Adres korespondencyjny:

ul. Gallusa 5

40-594 Katowice

PTLTiC

Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki