1. pl

Mission and goals

  • Pogłębianie wiedzy w zakresie nauk związanych z wadami wrodzonymi oraz chorobami mózgoczaszki i twarzoczaszki, w szczególności leczeniem chirurgicznym, rehabilitacją, terapią psychologiczną i logopedyczną oraz popieranie badań i prac naukowych w tym zakresie.
  • Propagowanie działań mających na celu opracowanie polskich wytycznych wielospecjalistycznego postępowania w zakresie leczenia wad i chorób twarzy i czaszki.

Polish Craniofacial Society

Sekretarz

dr n. med. Agnieszka Rożek

Wiceprezes

dr n. med.

Krzysztof Dowgierd

Zarząd główny

Wiceprzewodniczący

dr n. med.

Maciej Jagielak

Przewodniczący

dr n. med.

Rafał Nowak

Prezes

prof. dr hab. n. med. Dawid Larysz

  • Podnoszenie wiedzy fachowej członków Towarzystwa.
  • Współpraca z Polską Akademią Nauk oraz innymi towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.
  • Współpraca z Izbami Lekarskimi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami służby zdrowia w zakresie zadań związanych z leczeniem wad lub chorób twarzy i czaszki.

Komisja rewizyjna

Adres korespondencyjny:

ul. Gallusa 5

40-594 Katowice

PTLTiC

Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki