05 January 2018

KONFERENCJA 5 - 7 stycznia 2018 r. KRYNICA ZDRÓJ

5 - 7.01.2018 r. w Krynicy Zdroju odbyła się I Zimowa Konferencja „Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych". Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki objęło Konferencję patronatem naukowym.

W trakcie Konferencji wykłady wygłosili:

  • D. Larysz, Rozwój podstawy czaszki gwarantem prawidłowego wzrostu twarzoczaszki. Molekularna i biomechaniczna etiopatogeneza zaburzeń budowy i funkcji stawu skroniowo-żuchwowego.
  • M. Kulesa-Mrowiecka, Mechanizmy Posturalne w aspekcie systemu czaszkowo-żuchwowego.
  • K. Dowgierd,Wskazania do leczenia chirurgicznego stawów skroniowo-żuchwowych. Wady wrodzone stawów skroniowo-żuchwowych.
  • A. Szygenda, Cybernetyczny model narządu żucia - koncepcja prof. R. Slavicka.
  • B. Czerwińska-Niezabitowska, Zintegrowane leczenie pourazowych i pozapalnych zmian w stawach skroniowo-żuchwowych.
  • R.Tafel, Koncepcja TRE - Trauma Release Exercises.

    Wygłoszono również referaty, a wyróżnienia otrzymali:
  • A. Wydra, Występowanie dysfunkcji stawów skroniowo- żuchwowych u pacjentów z postacią zapalną choroby reumatoidalnej (RZS) oraz niezapalną choroby zwyrodnieniowej stawów.
  • D. Smoląg oraz B. Witkiewicz, Współistnienie dysfunkcji układu stomatogantycznego i zaburzeń w obrębie obręczy miednicznej u pacjentów z SM - badania wstępne.

Zamów tekst

Adres korespondencyjny:

ul. Gallusa 5

40-594 Katowice

PTLTiC

Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki