Składka członkowska
Informujemy, że w dniu 24.05.2018 r. w Poznaniu, Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki podjęło uchwałę o wysokości składki członkowskiej. Roczna składka członkowska od 2018 r. wynosi 100 zł i powinna zostać wpłacona na konto bankowe Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki  do końca roku kalendarzowego.

 

W tytule przelewu prosimy wpisać:
Składka Członkowska za (tu podać rok, za który dokonywana jest wpłata)
Imię i Nazwisko wpłacającego


Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
35 1750 0012 0000 0000 3611 5386

Zapoznaj się ze statutem

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Leczenia Twarzy i Czaszki

Pobierz formularz PDF

Aby zostać członkiem PTLTiC konieczne jest poparcie kandydatury przez dwóch czynnych członków PTLTiC, potwierdzone złożeniem przez nich własnoręcznych podpisów na Deklaracji Członkowskiej.

 

Krok 1

Zapoznanie się ze statutem PTLTiC

 

 

 

Krok 2

Pobranie Deklaracji Członkowskiej w formie interaktywnego formularza PDF
(do otwarcia formularza zaleca się oprogramowanie Adobe Acrobat)

 

 

 

-  Elektroniczne wypełnienie Deklaracji

- Wydrukowanie wypełnionej Deklaracji oraz złożenie własnoręcznego podpisu

- Zdobycie podpisów dwóch członków PTLTiC popierających przyjęcie kandydata w poczet członków

 

Krok 3

Przesłanie podpisanej deklaracji członkowskiej listem poleconym na adres:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki

40-594 Katowice, ul. Gallusa 5

Adres korespondencyjny:

ul. Gallusa 5

40-594 Katowice

PTLTiC

Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki