Sekretarz

dr n. med.

Agnieszka Rożek

   Absolwentka Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, Psychologii w Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS oraz Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, specjalność: logopedia i neurologopedia. Rozprawę doktorską pt. "Zaburzenia mowy u chorych z guzami mózgu przed rozpoczęciem leczenia" obroniła na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Wykładowca akademicki. Zajmuje się diagnozą oraz terapią neurologopedyczną pacjentów z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego oraz z wadami mózgo i twarzoczaszki, w tym z wadami rozszczepowymi. Prowadzi terapię zaburzeń funkcji pokarmowych, opóźnionego rozwoju mowy, dyslalii oraz zaburzeń funkcji językowych u pacjentów z nowotworami OUN. Pracuje w Centrum Leczenia Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego i Wspierania Rozwoju Dzieci "Kangur" w Katowicach. Współpracowała naukowo z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach we wdrażaniu nowoczesnych, małoinwazyjnych metod leczenia choroby Parkinsona.

 

Wiceprezes

dr n. med.

Krzysztof Dowgierd

  Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej i Kierownik Centrum Wad Twarzoczaszki w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Jest doskonałym diagnostą i chirurgiem. Jego wielospecjalistyczne podejście do leczenia pacjentów z wadami twarzy daje spektakularne efekty. Specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo – twarzowej, specjalizujący się w rekonstrukcjach części twarzowej czaszki i jamy ustnej, operacyjnym leczeniu deformacji i wad twarzy.

    Członek wielu prestiżowych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych oraz ceniony prelegent i wykładowca na wielu krajowych i międzynarodowych kongresach naukowych.

 

Prezes

prof. dr hab. n. med. Dawid Larysz

 

     Specjalista neurochirurgii, neuropsycholog, logopeda. Chirurg czaszkowo-twarzowy. Kierownik Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie – jedynego w Polsce Centrum Referencyjnego Europejskiej Sieci Ośrodków Referencyjnych dla Chorób Rzadkich – Wad Czaszkowo-Twarzowych (ERN – CRANIO) oraz Ośrodka Eksperckiego dla Chorób Rzadkich (OECR) Regionu Głowy i Szyi Ministerstwa Zdrowia.

      Ukończył Wydział lekarski w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, rozprawę doktorską na temat „Ekspresja genu EGFR w niskozróżnicowanych guzach glejowych mózgu” obronił w 2006 r. W 2013 r. uzyskał tyłuł dr hab. n. med. na podstawie monografii pt. „Ocena wyników leczenia izolowanych kraniosynostoz u dzieci z uwzględnieniem aspektów klinicznych, biomechanicznych oraz neurorozwojowych”. Dodatkowo obronił pracę magisterską pt. „Ocena zaburzeń neurorozwojowych u dzieci leczonych z powodu izolowanego przedwczesnego zarośnięcia szwów czaszkowych” na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2023 r., po obronie pracy dyplomowej na temat: "Wpływ inżynierskiego wspomagania zabiegów regionu głowy i szyi na skuteczność leczenia oraz zarządzanie oddziałem ochrony zdrowia", ukończył międzynarodowe studia menadżerskie na Politechnice Śląskiej oraz Nyenrode Business Universiteit w Holandii w zakresie Zarządzania Ochroną Zdrowia (MBA). W 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł Profesora Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

           Od ponad 20 lat zajmujący się problematyką neurochirurgii dziecięcej oraz neuroonkologii.

     Profesor w Narodowym Instytucie Onkologii – Instytucie Badawczym w Gliwicach, pracownik Zakładu Radioterapii. Członek Komitetu Naukowego ERN Cranio.           

    Współzałożyciel oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki. Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgów Dziecięcych (European Society for Paediatric Neurosurgery), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Twarzowej (European Society of Craniofacial Surgery) i Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Twarzowej (International Society of Craniofacial Surgery). Członek Honorowy Towarzystwa Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia.

      Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych, monografii, rozdziałów w podręcznikach polskich i zagranicznych. Nauczyciel akademicki. Wielokrotny wykładowca na kursach krajowych i zagranicznych dotyczących neurochirurgii, neuroonkologii, chirurgii czaszkowo-twarzowej oraz biomechaniki.

         Główne zainteresowania naukowe to wielospecjalistyczna diagnostyka i terapia dzieci z wadami czaszkowo-twarzowymi oraz neurofibromatozami. W spektrum zainteresowań znajduje się także biologia molekularna wad czaszkowo-twarzowych oraz pierwotnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Dodatkowo zastosowanie nowoczesnych małoinwazyjnych metod leczenia operacyjnego z użyciem wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz rzeczywistości rozszerzonej (AR) do leczenia nowotworów i wad czaszkowo-twarzowych u dzieci.

Adres korespondencyjny:

ul. Gallusa 5

40-594 Katowice

PTLTiC

Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki